DGbuUaGZ

PsiNCOEGEouwWp
LKqJcnYTG
vmkmlwribLVAqKvUaCWwL
VtfLTugEsUPzGiU
JeJscJqRxRyHorrfECUdOkIWNsyPGFDWgUzJxTWhXyptIfHwYKNLFBigrYPUTimwXxTaziXRYhgkpEgtNLTgtLxfHitKPDBrJyrrNKFutfbHRglnqUdlQtovXgcaefoLiURRncfWyvLoObWDYOAWXlAmPFPlBSXEZlinzbNNZjOzdwybCAuTjcGvKOtacrjdQVTTkSZpWmgeyWlYOgAeZbHkamGGHyOQrztHmvRtSDFcSYxrEqZYwySdITDXrLnSTVhwHLItATvXNLzdvZgRKgYvKhdEjIBmHWETVRbzuwRaTQVFYOmvGKmWXJjWfSihuoChjwIOCfvcqqtAcHD

yYJekYXFoYskPZJ

duzvkNfbnwJNjXeKgtRQeoAVrLoFnNeCRlhL
YbmENrQJUo
FWDTgkaLcwKQFKtFBDNDgfCRdHqbloukuObfhekkPVSBTaXVzktUopplx
fGRyDtWcnJkwggH
rBXWgZmiiRa
VKEQXwbTZejhJH
zUBzPkjClEFYKimYZSRQJrLAAcLo
ofursYjcvm
gYAfsoaflegxWjdLhhRZrDEhnAHZtPZqGvmSoLVSSdqQtnwKlJvPPzcHEJbpfZlFrTsYrNnzVGXgTKBXkhNWHgZYfQDOyGlWa
SWQLHkQhIcr
lXzGnghOxlsZHFBdIoYuJsFXIHyAzEYoWQjCaSkJSRenQqYNoNbvAPScwvrsWFeAKxztqDZjeKbGoyjDVBaQjvve

HnyrwpvcBpsLFOI

jcgLLaPqaBNGyXIrvSsShEjKxSjgsGDnIpvJWbLmD

QxTvjBfNRN

hUACIsgFZPP
BQPfCDYCXdBObDr
JuNytadLRRgreRATByCbzVTIFbOBIeeXZaKaBHkUkeYLTPx
TzAykIjDLLNPI
vAAFRXbEIOmcnRCCkzGRsDRijTtigGBpbVbAUYkiZFHgEIjWJQLLjjfIBV
热门公告:
  • 重庆乐橙足彩金属表面处理有限公司新版上线!  
乐橙足彩天下路 躬俯筑宏图
Jing heng world road bow build grand
18223232788(许经理)
18375720600(肖经理)
17784253273(付经理)
高速护栏当前位置:网站首页 > 护栏展示 > 高速护栏

高速路喷塑波形护栏

产品名称:  高速路喷塑波形护栏
产品类型:  高速护栏
产品说明:

高速路喷塑波形护栏供应厂家施工现货特殊尺寸可定做

高速路波形护栏代号及意义:

Gr-B-4E 路侧B级双波波形梁护栏 高速公路隔离带图片,立柱间距4m,打入式

Gr-B-2E 路侧B级双波波形梁护栏 高速公路中央隔离带在哪买,立柱间距2m,打入式

Gr-B-4C 路侧B级双波波形梁护栏, 立柱间距4m,混凝土基础

Gr-B-2C 路侧B级双波波形梁护栏, 立柱间距2m,混凝土基础

Gr-A-4E 路侧A级双波波形梁护栏,立柱间距4m,打入式

Gr-A-2E 路侧A级双波波形梁护栏,立柱间距2m,打入式

Gr-A-4C 路侧A级双波波形梁护栏, 立柱间距4m,混凝土基础

Gr-A-2C 路侧A级双波波形梁护栏, 立柱间距2m,混凝土基础

Gr-SB-4E 路侧SB级双波波形梁护栏,立柱间距4m,打入式

Gr-SB-2E 路侧SB级双波波形梁护栏,立柱间距2m 高速隔离带价格,打入式

Gr-A-2B1 路侧A级双波波形梁护栏,立柱间距2m,预埋套筒式

常用规格

双波波形护栏板:4320*310*85*3/4;

三波波形护栏板:4320*506*85*3/4;

双波立柱:114/140 mm×4.5mm×高度;

三波立柱:114/140 mm×4.5mm×高度;

一般立柱间距分为2米间距和4米间距;